Prisøkning
Publisert 30/11/2021

Varsel om prisøkning.
Med bakgrunn i den generelle pris-og lønnsvekst, vil Artic Styling as øke våre priser på enkelte varer og tjenester med virkning fra 01.01.2022.
Alle varer og tjenester som inngår i denne økningen vil øke med 3.5%.
Mvh Artic Styling as

Flere artikler